Πρακτική Εφαρμογή Ε.Λ.Π. τόμος Α'
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5312-03-9
Astbooks, 9/2017
Ελληνική, Νέα
€ 32.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
600 σελ.