Άμπελος και οίνος στον αρχαίο ελληνικό κόσμο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6849-38-1
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 80.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Υφασμάτινο βιβλίο
24 x 32 εκ., 2,045 γρ., 294 σελ.
Add: 2018-05-15 09:54:26 - Upd: 2018-05-15 09:55:49