Περὶ τῶν διαφορῶν ἱερῆς εἰκόνας καὶ θρησκευτικοῦ πίνακα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6849-69-5
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 13.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
16 x 23 εκ., 236 γρ., 96 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Περὶ τῶν διαφορῶν ἱερῆς εἰκόνας καὶ θρησκευτικοῦ πίνακα
Add: 2018-05-14 13:21:46 - Upd: 2018-06-20 06:50:56