Ποιος είναι ο Γ.Α.Π.;
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5254-29-2
Ήλεκτρον, Αθήνα, 4/2018
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 16.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 128 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Ένα μεγάλο αίνιγμα πλανάται πάνω από τη μορφή του ανθρώ- που, που ανέλαβε πρωθυπουργός της Ελλάδας το 2009: του Γιώρ- γου Ανδρέα Παπανδρέου (Γ.Α.Π.). Ποιος είναι και από πού έρχεται; Ποιος είναι ο τελικός σκοπός του; Πρόκειται σίγουρα για τον πιο πολυσυζητημένο πολιτικό της πλέον σύγχρονης ελληνικής ιστο- ρίας.
Add: 2018-04-20 08:54:50 - Upd: 2018-04-23 07:24:39