Το λεξικό στη διδακτική των γλωσσών
Το παράδειγμα της Γερμανικής
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-602-194-7
Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 4/2018
Ελληνική, Νέα
€ 20.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 560 γρ, 232 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει συμβολή στη διδακτική των γλωσσών με ειδικότερο αντικείμενο εστίασης ένα καινούριο πεδίο της διδακτικής, τη διδακτική του λεξικού (Wörterbuchdidaktik). Έτσι, μέσω της θεωρητικής
και της εμπειρικής διερεύνησης του υπό συζήτηση θέματος καταβλήθηκε προσπάθεια: να οριστεί το πεδίο και να αναλυθούν οι βασικές αρχές που διέπουν τη διδακτική του λεξικού, να μελετηθούν ποικίλες παράμετροι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση του λεξικού στη διδασκαλία και εκμάθηση της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας, να αναδειχθεί η σπουδαιότητα της διδασκαλίας των τρόπων χρήσης του λεξικού στο πλαίσιο της διδακτικής της Γερμανικής στον ελληνικό εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό και χώρο, καθώς και να παρουσιαστούν ενδεικτικά παραδείγματα ασκήσεων/δραστηριοτήτων που προβλέπουν και υποστηρίζουν τη χρήση του λεξικού στο μάθημα της Γερμανικής. Επίσης, στόχος του βιβλίου αυτού είναι να αναδείξει τον ρόλο που μπορεί να έχει υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις το λεξικό στην αυτόνομη μάθηση των μαθητών/τριών και να υπογραμμίσει την ανάγκη να καλλιεργηθεί η σχετική κουλτούρα εργασίας με το λεξικό στην εκπαίδευση, ώστε το λεξικό να αποτελέσει μόνιμο βοηθητικό εργαλείο στην πορεία της διά βίου μάθησης των εκπαιδευομένων. Τέλος, καθώς οι
επιστημονικές θεωρίες στο πλαίσιο της διδακτικής των γλωσσών έχουν νόημα, εφόσον μετουσιώνονται σε πράξη, η δημοσίευση αυτή έχει παράλληλα ως κύρια επιδίωξη τη συνεισφορά στον σχετικό προβληματισμό ερευνητών/τριών, επιστημόνων, συγγραφέων διδακτικών εγχειριδίων των ξένων γλωσσών και – κυρίως – εκπαιδευτικών της πράξης.