Τίτλοι Κτήσης Μετόχων (Warrants)
Εταιρικοί και Καλυμμένοι
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-417-1
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2/2018
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 106.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
872 σελ.
Add: 2018-04-10 12:09:58 - Upd: 2022-04-19 16:27:55