Ανατομικές Αλυσίδες
Mυοπεριτονιακοί Μεσημβρινοί για Χειροθεραπευτές, 3η έκδοση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-266-478-0
Συμμετρία, ΑΘΗΝΑ, 4/2018
Ελληνική, Νέα
€ 80.56 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 320 σελ.
Creoles and pidgins, English-based (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Τι είναι οι Ανατομικές Αλυσίδες; Οι Ανατομικές Αλυσίδες διευρύνουν την κατανόηση της μεταφοράς των δυνάμεων στο σώμα και την επίδραση των ασύμμετρων φορτίσεων σε σημεία του σώματος που βρίσκονται μακρύτερα από το σημείο της κάκωσης ή του πόνου.

Στο βιβλίο αυτό περιγράφονται οι λειτουργικά ενσωματωμένες συνέχειες του σώματος στο πλαίσιο των περιτονιών που σχηματίζουν ανιχνεύσιμους «μεσημβρινούς» ή μυοπερονιακές διαδρομές. Η σταθερότητα, η φόρτιση, οι τάσεις και η στατική αντιστάθμιση κατανέμονται στο σώμα μέσω των αλυσίδων αυτών.
Βασισμένο στο χάρτη των ανατομικών αλυσίδων του σώματος, το βιβλίο αυτό παρουσιάζει πολλές νέες ολιστικές στρατηγικές που θα υιοθετήσουν οι χειροθεραπευτές στην αποκατάστη και ενίσχυση της στάσης και κίνησης το σώματος.

Το βιβλίο έχει σχεδιαστεί για να ενδιαφέρει όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την ανθρώπινη δομή και κίνηση: Ιατρούς, φυσιοθεραπευτές, personal trainers, οστεοπαθητικούς, χειροπρακτικούς, χειροθεραπευτές, καθηγητές γιόγκα, πιλάτες και βελονιστές.