Η σύνταξη στη μάθηση και στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-16-7958-7
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 3/2018
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 9.39 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, Ψηφιακό αρχείο γενικά
224 σελ.
Περιγραφή

Όπως και στα υπόλοιπα βιβλία της σειράς, οι μελέτες που περιέχονται στον τόμο αυτό έχουν γραφτεί από ειδικούς στους τομείς της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Στο βιβλίο περιέχονται 4 μελέτες:
1. Λασκαράτου Χρυσούλα και Γεωργιαφέντης Μιχάλης, Βασικά χαρακτηριστικά της σειράς των προτασιακών όρων στην ελληνική και στην τουρκική
2. Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία, Η φωνή στην ελληνική: Περιγραφή του συστήματος και μελέτη της ανάπτυξής του στην ελληνική ως μητρική και ως δεύτερη / ξένη γλώσσα.
3. Φιλιππάκη-Warburton Ειρήνη & Σπυρόπουλος Βασίλης, Το εγκλιτικό σύστημα της ελληνικής: Συγκριτική θεώρηση με την τουρκική και διδακτικές προτάσεις
4. Τσαμαδού-Jacoberger Ειρήνη & Χειλά-Μαρκοπούλου Δέσποινα, Τα προσδιοριστικά του ονόματος της νέας ελληνικής: Περιγραφική-συγκριτική και διδακτική προσέγγιση.

Σχετιζόμενα προϊόντα
Add: 2018-03-15 06:25:12 - Upd: 2022-02-01 13:57:42