Ενδικα Βοηθήματα στη Διοικητική Δίκη
Σχόλια-Νομολογία-Υποδείγματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-387-7
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1/2018
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 64.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
512 σελ.

Add: 2018-01-19 13:34:08 - Upd: 2022-04-19 16:27:53