Ειδικές Διαδικασίες κατά τον ΚΠολΔ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-367-9
Ελληνική, Νέα
€ 45.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
544 σελ.