Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α’ γυμνασίου
Εξώφυλλο/εικαστικό: Σιάτρα, Δώρα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-468-170-9
Ελληνική, Νέα
€ 15.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 368 σελ.
Περιγραφή

Περιέχει:
‣ Αρχαίο κείμενο
‣ Αντιστοιχία κειμένου με τη μετάφραση
‣ Ερμηνευτικά σχόλια
‣ Δομικά στοιχεία των κειμένων
‣ Νοηματική απόδοση
‣ Α παντήσεις σε όλες τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου
(κατανόησης, λεξιλογικές, ετυμολογικές, γραμματικής, συντακτικού)
‣ Πρόσθετες ασκήσεις εμπέδωσης με τις απαντήσεις τους
‣ Παράλληλα κείμενα με τις μεταφράσεις τους και τις απαντήσεις των ερωτήσεων
‣ Απαντήσεις ασκήσεων και εργασιών από το βιβλίο του εκπαιδευτικού
‣ Κριτήρια αξιολόγησης του μαθητή ολιγόλεπτα και τελικής δοκιμασίας με τις απαντή-
σεις τους
‣ Αρχικούς χρόνους των κυριότερων ρημάτων