Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός του Ν 4469/2017
Ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-368-6
Ελληνική, Νέα
€ 40.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
328 σελ.