Πίνδαρος Μπρεδήμας, Καλαμάτα 1909 - Αθήνα 1978
Περιλαμβάνει DVD
ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1909 - ΑΘΗΝΑ 1978 (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8492-69-1
Γλώσσα: Ρωσική
Γλώσσα πρωτοτύπου: Ελληνική, Νέα
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
20 σελ.
Add: 2017-10-30 10:11:31 - Upd: 2021-03-17 18:29:42