Τα Βυζαντινά Μαθηματικά
The codex Vindobonenesis phil.Gr. 65 of the 15th century (ff. 11r-126r)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-81161-3-9
Χάλκου, Μαρία Δημ., Αθήνα, 4/2014
Ελληνική, Νέα
€ 20.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
176 σελ.
τ. 2