Η Φυσική Αγωγή στην αρχή του 21ου αιώνα. 4
Σκοποί-Στόχοι-Επιδιώξεις στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-602-181-7
Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 10/2017
Ελληνική, Νέα
€ 28.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
28 x 21 εκ, 240 σελ.
Περιγραφή

Η προσπάθεια για μια καλύτερη εκπαίδευση είναι συνεχής. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την εκπαίδευση από την πλευρά των γονέων, από την πλευρά των μαθητών, από την πλευρά της κοινωνίας. Όλοι έχουν κάποιο ενδιαφέρον για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Αλλά πολύ
περισσότερο, όσοι ενδιαφέρονται για μια καλύτερη εκπαίδευση και αντίστοιχα μια καλύτερη φυσική αγωγή οφείλουν να μη μένουν στα λόγια, αλλά να προχωρούν σε έργα, προτάσεις, σε τρόπους υλοποίησης των προτάσεων αυτών καθώς επίσης στην εφαρμογή και αξιολόγηση των προτάσεων αυτών. Όσοι κατέχουν κάποια τεχνογνωσία σε σχέση με την ανάπτυξη σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων στη Φυσική Αγωγή οφείλουν να παίρνουν πρωτοβουλίες. Οφείλουν να περνούν από τη θεωρία στην πράξη και να βοηθούν πραγματικά όσους είναι ουσιαστικά επιφορτισμένοι με την εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος στο σχολείο, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς.
Η παρούσα συγγραφική προσπάθεια ξεκίνησε στην αρχή της νέας χιλιετίας όταν στα πλαίσια της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής (ΕΑΦΑ), με εμπνευστή της προσπάθειας τον τότε Καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου κ. Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου σχηματίστηκαν οι αντίστοιχες ομάδες εργασίας που θα δούλευαν για
την παραγωγή σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Αγωγή για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από την προσχολική ηλικία ως το τέλος του Λυκείου. Τον συντονισμό της ανάπτυξης του υλικού για την Δευτεροβάθμια τον ανέλαβε ο Παπαϊωάννου Αθανάσιος που συνεργάστηκε με τους συ-συγγραφείς του παρόντος βιβλίου για την ανάπτυξη του παρόντος υλικού.