Ο Λόγιος Φαναριώτης Νικόλαος Καρατζάς και η βιβλιοθήκη των χειρογράφων κωδίκων του (1705 ci. 1787)
Τόμος Α΄ . Βίος και Έργο του Νικόλαου Καρατζά
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9533-91-1
Σταμούλης Αντ., θεσσαλονικη, 10/2017
Ελληνική, Νέα
€ 46.64 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
29 x 21 εκ, 432 σελ.