ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
SPINAL CORD INJURIES ,MANAGEMENT AND REHABILITATION (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-266-477-3
Συμμετρία, ΑΘΗΝΑ, 9/2017
Ελληνική, Νέα
€ 95.40 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 2 γρ, 764 σελ.
Περιγραφή

Από την εισαγωγή στο νοσοκομείο μέχρι το εξιτήριο για την αποκατάσταση ως εξωτερικός ασθενής, αυτό το πολύτιμο σύγγραμμα καλύπτει το ευρύ φάσμα των παρεμβάσεων της αποκατάστασης και τα διαχειριστικά και κλινικά ζητήματα που αφορούν στους ασθενείς με κακώσεις νωτιαίου μυελού.

Γίνεται αναφορά στο κόστος της αγωγής , στο προσδόκιμο επιβιώσεις , στη φροντίδα στο οξύ στάδιο , στην αναπνευστική φροντίδα , στην καταγραφή , στη στοχοθέτηση , στην κλινική αγωγή , στις επιπλοκές και στις δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης των ασθενών με κάκωση νωτιαίου μυελού.

Εκτός από τις φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις και την επιμόρφωση και εκπαίδευση της οικογένειας , παρέχονται πληροφορίες για την επίπτωση , την αιτιολογία , τη διάγνωση και τα κλινικά χαρακτηριστικά της κάκωσης νωτιαίου μυελού.

  • Έγκριτη καθοδήγηση από ειδικούς εγνωσμένου κυρούς στην αποκατάσταση κακώσεων νωτιαίου μυελού.
  • Πλήρεις αναφορές και τεκμηριωμένο περιεχόμενο για τη στοιχειοθετημένη αγωγή βάσει των πιο προσφάτων ερευνών.
  • Περισσότερες από 500 κλινικές φωτογραφίες /απεικονίσεις και σχήματα για την εμπέδωση των εννοιών και την εξοικείωση με κλινικές καταστάσεις
  • Κλινικές περιπτώσεις με ασκήσεις κλινικής εφαρμογής για την εφαρμογή των γνώσεων σε ρεαλιστικά σενάρια ασθενών.
  • Πίνακες και κουτιά σε κάθε κεφάλαιο για τη σύνοψη σημαντικών πληροφοριών και τη γρήγορη αναφορά σε αυτές.
  • Κλινικά σημειώματα όπου παρέχονται χρήσιμες συμβουλές για κλινικές εφαρμογές σε σχέση με τις συζητήσεις σε κάθε κεφάλαιο.