Οικονομικές και νομικές παράμετροι του ελληνικού τουρισμού
4ο Πανελλήνιο συνέδριο, Τρίπολη, 15-17 Σεπτεμβρίου 2016
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-655-0
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 34.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 471 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Το συνέδριο της Τρίπολης αποτελεί έτσι μια σημαντική επιστημονική συμβολή στη πανεθνική προσπάθεια τόνωσης και ανάπτυξης της τουριστικής μας βιομηχανίας, που αποτελεί τον πλέον ελπιδοφόρο κλάδο της εθνικής οικονομίας, στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.
Περιγραφή

Οι εργασίες του συνέδριου, που έλαβε χώρα στη Τρίπολη από 15 έως 17 Σεπτεμβρίου 2016, χαρακτηρίστηκαν από το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των εισηγήσεων, παρεμβάσεων και συζητήσεων και την πρωτοτυπία των θεμάτων. Το συνέδριο της Τρίπολης αποτελεί έτσι μια σημαντική επιστημονική συμβολή στη πανεθνική προσπάθεια τόνωσης και ανάπτυξης της τουριστικής μας βιομηχανίας, που αποτελεί τον πλέον ελπιδοφόρο κλάδο της εθνικής οικονομίας, στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.

Προλογικό σημείωμα                    V

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Ζαχαράτος                   3

Κωνσταντίνος Γ. Βλάσης                               5

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος                                7

Γιώργος Η. Παπαηλιού                  9

Ιωάννης Δημ. Κατσίρης                11

Αναστάσιος Κακλαμάνος                            13

Κωνσταντίνος Μαρινάκος                           15

Δημήτριος Κωστόγιαννης                            17

Στέφανος Γκρίτζαλης                     19

Δημήτριος Δ. Θωμάκος                 21

Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή                       23

Χριστίνα Σταμπέλου                      25

Αθηνά Κοτζάμπαση                        27

Παναγιώτης Λιαργκόβας                             29

Ουρανία Αναγνωστοπούλου                     31

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εισαγωγική ομιλία του προέδρου της οργανωτικής επιτροπής, Αχιλλέα Γ. Κουτσουράδη                             35

ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Βασίλης A. Χριστιανός

Νομικές αβεβαιότητες κατά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση                         41

Αριστείδης Σάμιτας, Στάθης Πολύζος

Οι επιπτώσεις του Brexit στην Ελληνική Οικονομία                          49

Μιχάλης Ν. Πικραμένος

Η σχέση δικαιοσύνης και οικονομικής ανάπτυξης ως προτεραιότητα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης                            65

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Ζαχαρίας Δερμάτης, Γεωργία Νικολή, Αθηνά Λαζακίδου, Ειρήνη Δασκαλοπούλου

Αξιοποίηση γεωπληροφοριακών συστημάτων (GIS) στον τουρισμό                        83

Μιχαήλ Διακομιχάλης, Ευάγγελος Χύτης, Αθανάσιος Μπινιόλας

Το ειδικό φορολογικό καθεστώς των ταξιδιωτικών πρακτορείων στην Ελλάδα                  93

Άρτεμις Διβριώτη

Δικονομικά ζητήματα που ανακύπτουν εκ της ξενοδοχειακής συμβά-σεως                         113

Μαρία Κάπαρη

Το νέο νομοθετικό καθεστώς αδειοδότησης και ελέγχου των τουρι-στικών καταλυμάτων - Το διακύβευμα της «απλοποίησης»                               135

Αναστάσιος Ε. Θωμαΐδης

Ο καταλυματικός τομέας της τουριστικής βιομηχανίας στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού - Η εγχώρια και η διεθνής διάσταση -                             183

Ευανθία Καρδούλια

Ποιοτική κατάταξη των ξενοδοχείων: Ευρωπαϊκό και ελληνικό νομικό πλαίσιο                 205

Ηλίας Κοκκίνης

Χρήσεις γης και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το νέο καθεστώς αδειοδότησης και η διάταξη του άρθρου 28 § 2 του Ν. 4442/2016                               225

Δημήτρης Γ. Λαγός

Ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Περι-φερειακή Ενότητα της Αρκαδίας                   257

Δρ. Κωνσταντίνος Μαρινάκος

Περιφερειακή ανάπτυξη και τουρισμός: ένα εναλλακτικό μοντέλο του-ριστικής ανάπτυξης για την Πελοπόννησο                                277

Κωνσταντίνος Ι. Μπουνέλας

Το δικαίωμα στην τουριστική μετακίνηση                           287

Ευαγγέλια Νεζερίτη

Η ξενοδοχειακή επιχείρηση ως βοηθός εκπλήρωσης του τουριστικού πράκτορα στο πλαίσιο της σύμβασης οργανωμένου ταξιδίου - Ζητή-ματα αναγωγικής ευθύνης                           301

Μιχάλης Ρουμελιώτης

Ζητήματα από τον κανονισμό σχέσεων ξενοδόχων πελατών                      319

Ευθυμία Σαραντάκου, Πάρις Τσάρτας

Αναπτυξιακές διαστάσεις του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης των τουριστικών εγκαταστάσεων που διαμορφώθηκε την περίοδο 2010-2016                 335

Ισίδωρος Σαρίδης

Προβληματισμοί ως προς την φορολογική μεταχείριση του bnbrb ει-δικότερης έκφανσης του οικονομικού φαινομένου της οικονομίας διαμοιρασμού                        347

Σπυρίδων Τρουμπέτας, Χριστίνα Μπενέκη, Δημήτριος Γιαννιάς

Φορείς Διαχείρισης Λιμένων Κρουαζιέρας και Αξιολόγηση Επενδυτι-κών Έργων                              377

Σοφία Τσιφτελίδου, Δημήτρης Κουρκουρίδης

Τα Προγράμματα Τουριστικής Προβολής ως Εργαλεία Άσκησης Τουρι-στικής Πολιτικής σε Τοπικό και Περιφερειακό Επίπεδο. Η Περίπτωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας                               389

Στέφανος Χαρακτινιώτης

Οι ρήτρες του «μάλλον ευνοούμενου πελάτη» στις ξενοδοχειακές κρατήσεις μέσω διαδικτύου υπό το πρίσμα του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού                 405

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Δρ. Κωνσταντίνος Μαρινάκος

Συμπεράσματα εισηγήσεων Οικονομολογικού & Αναπτυξιακού Προ-σανατολισμού αναφορικά με τον Ελληνικό Τουρισμό                            447

Έφη Τζίβα

Σύνοψη συμπερασμάτων του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Τουριστι-κού Δικαίου                           453