Δικαιοδοσία & Αρμοδιότητα Διοικητικών Δικαστηρίων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-143-9
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 7/2017
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 51.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
400 σελ.

Add: 2017-07-19 11:55:18 - Upd: 2022-04-19 16:27:55