Επιδερμίδα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-82607-7-1
FAIREAD Ι.Κ.Ε., ΑΘΗΝΑ, 6/2017
Ελληνική, Νέα
€ 7.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Καρφίτσα / Brochure
23 x 16 εκ, 24 σελ.