Αγωγές & Αιτήσεις ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Ερμηνεία - Υποδείγματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-146-0
Ελληνική, Νέα
€ 77.99 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
792 σελ.