Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης
Οι επείγουσες διαστάσεις του προβλήματος: Έρευνα και Ολοκληρωμένη Παρέμβαση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-08-0747-9
Ελληνική, Νέα
€ 15.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 325 σελ.
Περιγραφή

Με τις 13 συμβολές 24 Καθηγητών, Ερευνητών και Εμπειρογνωμόνων (εντός και εκτός της Ομάδας του Έργου) από διαφορετικά Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Φορείς και Οργανισμούς, ο ανά χείρας τόμος επιχειρεί να συσχετίσει οργανικά την έρευνα εθνικής κλίμακος με τις προτάσεις πολιτικής και ακόμα περισσότερο με εργαλεία ενσωμάτωσης, όπως ακριβώς έπραξε και το Έργο. Συγχρόνως καθιστά δημόσιο έναν διεπιστημονικό διάλογο, εντελώς απαραίτητο για την ανάδειξη και εφαρμογή συγκεκριμένων λύσεων σε ένα πρόβλημα (αυτό της κοινωνικής ευπάθειας στη Νέα Γενιά κι ειδικά στην ετερογενή και πολυπληθή ομάδα των Neets όσο και της νεανικής ανεργίας) το οποίο δεν είναι απλά σύνθετο και πολυπαραμετρικό. Πολύ περισσότερο, όπως κατέδειξε η διεξαχθείσα έρευνα είναι επίμονο, εκτατικό ως προς τις διαστάσεις του και ως τέτοιο δυνάμει εκρηξιγενές, αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής.

Από το Εισαγωγικό Σημείωμα Επιμελητών