Θέματα Ιστορίας της Ελληνικής Εκπαίδευσης και Φύλο (19ος και 20ος αιώνας)
Προς τιμήν της Ομότιμης Καθηγήτριας Σιδηρούλας Ζιώγου-Καραστεργίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-599-123-4
Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 6/2017
Ελληνική, Νέα
€ 35.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 580 σελ.
Περιγραφή

Η πολλαπλή συμβολή της Σιδηρούλας Ζιώγου-Καραστεργίου στην εξέλιξη και στην ανανέωση του κλάδου στη διάρκεια της μακράς ακαδημαϊκής της παρουσίας, η πολύπλευρη παρακαταθήκη που αφήνει στον χώρο – βιβλιογραφικής υποδομής, ερευνητικών πρωτοβουλιών, συνεργασιών και δομών, προετοιμασίας νέων ερευνητών κ.λπ.–  αλλά και το ήθος της ως ακαδημαϊκού ανθρώπου και δασκάλας υπήρξαν τα κίνητρα για την έκδοση του παρόντος τόμου. Ο σκοπός της έκδοσης είναι διττός: αφενός να κατατεθούν στην ελληνική βιβλιογραφία «συλλογικά» πορίσματα της νεότερης έρευνας σε συγκεκριμένες θεματικές της ιστορικής έρευνας στην εκπαίδευση και αφε- τέρου να αναδειχθούν τα πεδία έρευνας και συγγραφικής ενασχόλησης της τιμώμενης. Έτσι, οι εργασίες που παρουσιάζονται οργανώθηκαν σε διακριτές θεματικές που αντανακλούν τη θεματογραφία και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Σιδηρούλας Ζιώγου-Καραστεργίου. Οι θεματικές, οι οποίες αποτελούν και τα αντίστοιχα μέρη στη διάρθρωση του τόμου, είναι τέσσερις: α) Η εκπαίδευση εκτός συνόρων: Βαλκάνια, οθωμανική-μεταοθωμανική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη, β) Γυναικεία εκπαίδευση και φύλο: Ιστορικές προσεγγίσεις και μελέτες περίπτωσης, γ) Γυναικεία εκπαίδευση και φύλο: Συγχρονικές προσεγγίσεις και δ) Εκπαίδευση και κοινωνία.