Εκπαιδεύοντας ενεργούς πολίτες μέσα από σχολικές δραστηριότητες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-81497-1-7
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
335 σελ.