Εκπαίδευση και αειφορία
Καινοτόμες σχολικές δραστηριότητες στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-81497-0-0
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
194 σελ.
τ. 1