Ιωάννης Καράκωστας
Φιλίας και μαθητείας χάριν
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-672-3
Ελληνική, Νέα
€ 60.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
840 σελ.