Επιστήμη
Η ιδέα καθ' αυτήν
Science : The very idea (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5111-59-5
Κάτοπτρο, Αθήνα, 2017
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 13.99 (περ. ΦΠΑ 24%)
eBook, EPUB
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Τις προηγούμενες δεκαετίες, αναπτύχθηκε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προβληματική γύρω από τη φύση της επιστήμης και τους τρόπους μελέτης της ιστορίας της. Στο πλαίσιο της προβληματικής αυτής εμφανίστηκαν ορισμένα κοινωνιολογικά, ανθρωπολογικά και εθνογραφικά προγράμματα έρευνας της επιστημονικής πρακτικής, τα οποία ο Woolgar συζητά στο παρόν βιβλίο. Αυτά τα ερευνητικά προγράμματα αμφισβήτησαν ευθέως την παραδοσιακή εικόνα της επιστήμης, σύμφωνα με την οποία η αντικειμενικότητα της επιστημονικής γνώσης οφείλεται στην απόλυτη ανεξαρτησία της από το κοινωνικό πλαίσιο παραγωγής της. Αντίθετα, οι προσεγγίσεις που παρουσιάζει ο Woolgar μελετούν το κοινωνικό πλαίσιο παραγωγής της επιστημονικής γνώσης και επιχειρούν να καταδείξουν τον αναπόδραστο ρόλο που διαδραματίζει αυτό το πλαίσιο στις διαδικασίες παραγωγής της γνώσης. Ο συγγραφέας, ωστόσο, δεν παρουσιάζει απλώς τις διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις, αλλά παράλληλα τις υποβάλλει σε κριτική, αναδεικνύοντας τις εσωτερικές εντάσεις τους. Στο βιβλίο συμπεριλαμβάνεται επίσης μια άκρως διαφωτιστική εισαγωγή, την οποία ο συγγραφέας έγραψε ειδικά για την ελληνική έκδοση. Σε αυτήν παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο των Σπουδών Επιστήμης και Τεχνολογίας καθώς και οι προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Η σαφήνεια της επιχειρηματολογίας του, η αυθεντικότητα και πρωτοτυπία των ιδεών του, το πλήθος των πληροφοριών για το θεσμό και την πρακτική της επιστήμης, καθιστούν το βιβλίο του Woolgar ένα ανάγνωσμα που θα συγκινήσει επιστήμονες κάθε κατηγορίας - τόσο των κοινωνικών όσο και των φυσικών επιστημών -, καθώς και οποιονδήποτε άλλο ενδιαφέρεται για το πώς λειτουργεί η επιστήμη και η επιστημονική σκέψη.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος στην ελληνική έκδοση
Πρόλογος
Εισαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Τι είναι επιστήμη;
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Αναπαράσταση και μεθοδολογικός τρόμος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ανοίγοντας το μαύρο κουτί: Λογική, ορθός λόγος και κανόνες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Αντιστρέφοντας τη φύση: Ανακάλυψη και γεγονότα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Επιχειρηματολογώντας για την επιστήμη: Επιστημονικός λόγος και εξήγηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Διατηρώντας ζωντανή την αντιστροφή: Εθνογραφία και αναστοχαστικότητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Επιστήμη και κοινωνικές επιστήμες: Δράση και τεχνολογία στην αναπαράσταση
Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
Ευρετήριο όρων και ονομάτων