Ελληνικό ταξίδι
Κέρκυρα, Αθήνα, Πειραιάς, Δωδεκάνησα, Σμύρνη, Έφεσος, Αϊδίνιο. Σύρος, Χίος, Λέσβος, Κωνσταντινούπολη: Φύλλα από το ημερολόγιο ενός ταξιδιού στην Ελλάδα και στην Τουρκία
Griechische Reise : Blätter aus dem Tagebuche einer Reise in Griechenland und in der Türkei (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5111-55-7
Κάτοπτρο, Αθήνα, 2017
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γερμανική
€ 15.38 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, EPUB
Περιγραφή

(. . .) Ειδικότερα, το σύγγραμμα αυτό είναι άξιο μελέτης, γιατί ο συγγραφέας του υπήρξε, όπως ο ίδιος επισημαίνει στον πρόλογό του, καλύτερα από πολλούς προδρόμους του προετοιμασμένος για τις απαιτήσεις αυτού του ταξιδιού. Επρόκειτο για ένα επιστημονικό ταξίδι με βασικό αντικείμενο μελέτης την ελληνική δημώδη γλώσσα, που ο συγγραφέας γνώριζε πάρα πολύ καλά. Δε χρειάστηκε, επομένως, όπως πολλοί άλλοι περιηγητές, μεσάζοντες για την άντληση πληροφοριών. Ταυτόχρονα το έργο του περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη δημόσιο και ιδιωτικό βίο, το λαϊκό πολιτισμό, την κατάσταση της Εκκλησίας, των μοναστηριών, της οικονομικής ζωής. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Add: 2017-04-24 09:49:28 - Upd: 2021-07-22 14:52:22