ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΤΟΜΟΣ 2)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5132-76-7
Astbooks, 12/2016
Ελληνική, Νέα
€ 33.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
1264 σελ.
τ. 2