Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5132-81-1
Astbooks, 2/2017
Ελληνική, Νέα
€ 55.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
688 σελ.