Χημεία Α΄ Γενικού Λυκείου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-16-7158-1
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 11/2016
Ελληνική, Νέα
€ 5.12 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
800 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται με αναλυτικό τρόπο η διδακτέα ύλη της Χημείας Α΄ Λυκείου. Ακολουθείται πιστά η δομή του σχολικού βιβλίου.
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται με αναλυτικό τρόπο η διδακτέα ύλη της Χημείας Α΄ Λυκείου. Ακολουθείται πιστά η δομή του σχολικού βιβλίου.
Περιέχει:
– αναλυτική θεωρία για πλήρη κατανόηση της ύλης
– ερωτήσεις θεωρίας με τη σωστή απάντηση
– ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με αιτιoλόγηση για τη θεωρία
– βασικές ασκήσεις υποδειγματικά λυμένες σύμφωνα με την αντίστοιχη μεθοδολογία
– ασκήσεις και προβλήματα για λύση, των οποίων το πλήθος και η πολυμορφία εξασφαλίζουν τη σωστή προετοιμασία του μαθητή
– διαγωνίσματα ύστερα από κάθε ενότητα του κεφαλαίου, σύμφωνα με τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων
– παράρτημα με τις απαντήσεις όλων των θεμάτων

Σχετιζόμενα προϊόντα