Ιατρική φυσιολογία(Guyton & Hall) 13η έκδοση
Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, Thirteenth Edition (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-583-175-2
Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα, 1/2017
13η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 105.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
28 x 21 εκ, 1050 σελ.
Περιγραφή
Η 13η έκδοση της Ιατρικής Φυσιολογίας των Guyton and Hall συνεχίζει τη μακρά παράδοση ως το πιο δημοφιλές σύγγραμμα φυσιολογίας σε παγκόσμια κλίμακα.
Σε αντίθεση με άλλα συγγράμματα του κλάδου, ο εν λόγω οδηγός διατυπώνει πολύπλοκες έννοιες σε γλώσσα εύκολη και κατανοητή.

ΜΕΡΟΣ Ι
Εισαγωγή στη φυσιολογία: το κύτταρο και η γενική φυσιολογία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Λειτουργική οργάνωση του ανθρωπίνου σώματος και η ρύθμιση του «εσωτερικού περιβάλλοντος» 3
Τα κύτταρα είναι έμβιες μονάδες του οργανισμού 3
Εξωκυττάριο υγρό–«Το εσωτερικό περιβάλλον» 3
Ομοιοστασία - Διατήρηση ενός σχεδόν σταθερού εσωτερικού περιβάλλοντος 3
Ρυθμιστικά συστήματα του ανθρώπινου σώματος 6
Περίληψη–Ο αυτοματισμός του οργανισμού 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Το κύτταρο και οι λειτουργίες του 11
Η οργάνωση του κυττάρου 11
Η φυσική δομή του κυττάρου 12
Σύγκριση του ζωικού κυττάρου με
τις προκυτταρικές μορφές ζωής 17
Τα λειτουργικά συστήματα του κυττάρου 18
Κυτταρική κίνηση 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Γενετικός έλεγχος της πρωτεϊνοσύνθεσης, της κυτταρικής λειτουργίας
και της αναπαραγωγής του κυττάρου 27
Τα γονίδια στον πυρήνα του κυττάρου ρυθμίζουν την πρωτεϊνοσύνθεση 27
Ο κώδικας DNA στον πυρήνα του κυττάρου μεταφέρεται σε κώδικα RNA στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου–Η διεργασία της μεταγραφής 29
Σύνθεση άλλων ουσιών μέσα στο κύτταρο 33
Έλεγχος της λειτουργίας των γονιδίων και της βιοχημικής δραστηριότητας στα κύτταρα 33
Το γενετικό σύστημα του DNA ελέγχει την αναπαραγωγή του κυττάρου 36
Διαφοροποίηση του κυττάρου 39
Aπόπτωση–Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος 39
Καρκίνος 40
ΜΕΡΟΣ ΙI
Η φυσιολογία της κυτταρικής μεμβράνης, των νεύρων και των μυών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Διακίνηση ιόντων και μορίων διά μέσου της κυτταρικής μεμβράνης 45
Η κυτταρική μεμβράνη αποτελείται από μια λιπιδική διπλοστιβάδα με μεταφορικές πρωτεΐνες 45
Διάχυση 45
«Ενεργητική μεταφορά» ουσιών διαμέσου των μεμβρανών 52
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Δυναμικά μεμβράνης και δυναμικά ενέργειας 57
Αρχές φυσικής των δυναμικών μεμβράνης 57
Μέτρηση του δυναμικού της μεμβράνης 58
Δυναμικό ηρεμίας της μεμβράνης των νευρώνων 59
Δυναμικό ενέργειας του νευρώνα 60
Αγωγή του δυναμικού ενέργειας 64
Αποκατάσταση της κλίσης της συγκέντρωσης των ιόντων νατρίου και καλίου μετά την ολοκλήρωση του δυναμικού ενέργειας–Η σημασία του ενεργειακού μεταβολισμού 64
Η εμφάνιση «κορύφωσης δράσης» (οροπεδίου) σε ορισμένα δυναμικά ενέργειας 65
Ρυθμικότητα ορισμένων διεγέρσιμων ιστών–Επαναλαμβανόμενη εκφόρτιση 65
Ιδιαιτερότητες της μετάδοσης της ώσης στις νευρικές οδούς 66
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Η συστολή του σκελετικού μυός 69
Δομή και λειτουργία του σκελετικού μυός 69
Ο γενικός μηχανισμός της μυϊκής συστολής 71
Ο μοριακός μηχανισμός της μυϊκής συστολής 71
Ενεργειακά χαρακτηριστικά της μυϊκής συστολής 75
Χαρακτηριστικά της συστολής ολόκληρου του μυός 76
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Διέγερση του σκελετικού μυός: Νευρομυϊκή διαβίβαση και σύζευξη διέγερσης-συστολής 83
Μετάδοση ώσεων από τις νευρικές απολήξειςστις σκελετικές μυϊκές ίνες: η νευρομυϊκή σύναψη 83
Δυναμικό ενέργειας μυϊκής ίνας 86
Σύζευξη διέγερσης-συστολής 87
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Διέγερση και συστολή του λείου μυός 91
Συστολή των λείων μυών 91
Ρύθμιση της συστολής από τα ιόντα ασβεστίου 93
Νευρικός και ορμονικός έλεγχος της συστολής των λείων μυών 95
ΜΕΡΟΣ ΙII
Η καρδιά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Μυοκάρδιο. Η λειτουργία της καρδιάς ως αντλία και η λειτουργία των καρδιακών βαλβίδων 101
Φυσιολογία του μυοκαρδίου 101
Ο καρδιακός παλμός/κύκλος 104
Η ρύθμιση της αντλητικής λειτουργίας της καρδιάς 109
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Ρυθμική διέγερση της καρδιάς 113
Το ειδικό σύστημα διέγερσης και αγωγής στην καρδιά 113
Ρύθμιση της διέγερσης και αγωγής της διέγερσης στην καρδιά 116
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Το φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα 119
Τα χαρακτηριστικά του φυσιολογικού ΗΚΓ 119
Ροή ηλεκτρικού ρεύματος γύρω από την καρδιά κατά τη διάρκεια του καρδιακού κύκλου 121
Ηλεκτροκαρδιογραφικές απαγωγές 122
Μέθοδοι καταγραφής ΗΚΓ 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
Η ηλεκτροκαρδιογραφική ερμηνεία των διαταραχών του μυοκαρδίου και της στεφανιαίας κυκλοφορίας: Η ανυσματική ανάλυση του ΗΚΓ 125
Αρχές της ανυσματικής ανάλυσης του ΗΚΓ 125
Ανυσματική ανάλυση του φυσιολογικού ΗΚΓ 127
Μέσος ηλεκτρικός άξονας του κοιλιακού QRS–Η σημασία του 130
Καταστάσεις που προκαλούν ανώμαλες ηλεκτρικές τάσεις στο σύμπλεγμα QRS 132
Παρατεταμένες και παράδοξες μορφέςτου συμπλέγματος QRS 133
Ρεύμα βλάβης 133
Διαταραχές του κύματος Τ 136
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
Οι καρδιακές αρρυθμίες και η ηλεκτροκαρδιογραφική τους ερμηνεία 139
Ο παθολογικός φλεβοκομβικός ρυθμός 139
Παθολογικοί ρυθμοί που οφείλονται σε αποκλεισμό της αγωγής της διέγερσης στις οδούς του ερεθισματαγωγού συστήματος της καρδιάς 140
Πρώιμες συστολές 142
Παροξυσμική ταχυκαρδία 144
Κοιλιακή μαρμαρυγή 144
Κολπική μαρμαρυγή 147
Πτερυγισμός των κόλπων 148
Καρδιακή ανακοπή 148
ΜΕΡΟΣ ΙV
Η κυκλοφορία του αίματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
Επισκόπηση του κυκλοφορικού συστήματος. Στοιχεία ιατρικής φυσικής για την πίεση, τη ροή και την αντίσταση 153
Φυσικά χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας 153
Βασική θεωρία της λειτουργίας του κυκλοφορικού συστήματος 154
Σχέσεις μεταξύ πίεσης, ροής και αντίστασης 155
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
Η διατασιμότητα των αγγείων και οι λειτουργίες του αρτηριακού και του φλεβικού συστήματος 163
Διατασιμότητα των αγγείων 163
Αρτηριακός σφυγμός 164
Οι φλέβες και οι λειτουργίες τους 167
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
Μικροκυκλοφορία και λεμφικό σύστημα: H ανταλλαγή υγρών στα τριχοειδή, το μεσοκυττάριο υγρό και η ροή της λέμφου 173
Η δομή της μικροκυκλοφορίας και του τριχοειδικού συστήματος 173
Η ροή του αίματος στα τριχοειδή–Αγγειοκινητικότητα 174
Η ανταλλαγή των θρεπτικών ουσιών, του νερού και άλλων ουσιών μεταξύ του αίματος και του μεσοκυττάριου υγρού 175
Μεσοκυττάριος χώρος και μεσοκυττάριο υγρό 176
Η διήθηση υγρού κατά μήκος των τριχοειδών καθορίζεται από την υδροστατική και την κολλοειδοσμωτική πίεση, καθώς και από τον συντελεστή της τριχοειδικής διήθησης 176
Λεμφικό σύστημα 180
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
Τοπική και χυμική ρύθμιση της αιμάτωσης από τους ιστούς 185
Τοπική ρύθμιση της αιμάτωσης ανάλογα με τις ανάγκες των ιστών 185
Μηχανισμοί ρύθμισης της αιμάτωσης 185
Χυμική ρύθμιση της κυκλοφορίας 193
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
Η νευρογενής ρύθμιση της κυκλοφορίας και η ταχεία ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης 195
Νευρογενής ρύθμιση της κυκλοφορίας 195
Ειδικά χαρακτηριστικά της νευρικής ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης 203
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
Ο ρόλος των νεφρών στη μακροπρόθεσμη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στην υπέρταση: Ολοκληρωμένο σύστημα ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης 205
Σύστημα υγρών νεφρών–σώματος για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης 205
Σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης: ο ρόλος του στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στην υπέρταση 211
Περίληψη του ολοκληρωμένου, πολλαπλού συστήματος ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης 218
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
Καρδιακή παροχή, φλεβική επάνοδος και η ρύθμισή τους 221
Φυσιολογικές τιμές της καρδιακής παροχής κατά την ηρεμία και τη μυϊκή δραστηριότητα 221
Ρύθμιση της καρδιακής παροχής με τη φλεβική επάνοδο–Ρόλος του μηχανισμού Frank-Starling της καρδιάς 221
Μέθοδοι μέτρησης της καρδιακής παροχής 231
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21
Μυϊκή αιμάτωση και καρδιακή παροχή κατά τη σωματική άσκηση·Στεφανιαία κυκλοφορία και ισχαιμική νόσος της καρδιάς 233
Η αιμάτωση των σκελετικών μυών και η ρύθμισή της κατά τη σωματική άσκηση 233
Στεφανιαία κυκλοφορία 235
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22
Καρδιακή ανεπάρκεια 243
Δυναμική της κυκλοφορίας στην καρδιακή ανεπάρκεια 243
Μονόπλευρη αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια 246
Ανεπάρκεια χαμηλής καρδιακής παροχής–Καρδιογενής καταπληξία 246
Οίδημα σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια 247
Καρδιακή εφεδρεία 248
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23
Καρδιακές βαλβίδες και καρδιακοί ήχοι· δυναμική της βαλβιδικής και της συγγενούς καρδιακής διαταραχής 253
Καρδιακοί ήχοι 253
Παθολογική δυναμική της κυκλοφορίας σε βαλβιδική καρδιακή νόσο 256
Παθολογική δυναμική της κυκλοφορίας σε συγγενείς καρδιοπάθειες 257
Εφαρμογή εξωσωματικής κυκλοφορίας κατά τις καρδιακές επεμβάσεις 259
Υπερτροφία της καρδιάς σε βαλβιδικές και συγγενείς καρδιοπάθειες 259
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24
Κυκλοφορική καταπληξία και η φυσιολογία της θεραπείας της 261
Φυσιολογικά αίτια καταπληξίας 261
Καταπληξία οφειλόμενη σε υπογκαιμία–Αιμορραγική καταπληξία 262
Νευρογενής καταπληξία–Αυξημένη ενδαγγειακή χωρητικότητα 267
Αναφυλακτική καταπληξία και ισταμινική καταπληξία 267
Σηπτική καταπληξία 267
Φυσιολογία της θεραπευτικής αγωγής της καταπληξίας 268
Αναστολή της κυκλοφορίας 269
ΜΕΡΟΣ V
Νεφροί και σωματικά υγρά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25
Διαμερίσματα των σωματικών υγρών: Εξωκυττάρια και ενδοκυττάρια υγρά· Οίδημα 273
Η πρόσληψη και η αποβολή των υγρών βρίσκονται σε ισορροπία υπό συνθήκες σταθερής κατάστασης 273
Διαμερίσματα σωματικών υγρών 274
Συστατικά του εξωκυττάριου και του ενδοκυττάριου υγρού 275
Μέτρηση του όγκου των υγρών στα διάφορα διαμερίσματα–Η μέθοδος αραίωσης δείκτη 276
Καθορισμός όγκου συγκεκριμένων διαμερισμάτων των σωματικών υγρών 276
Ρύθμιση ανταλλαγής υγρού και ωσμωτικές ισορροπίες μεταξύ ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου υγρού 277
Όγκοι και ωσμωτικότητες εξωκυττάριου και ενδοκυττάριου υγρού σε παθολογικές καταστάσεις 279
Διαλύματα γλυκόζης και άλλων ουσιών που χορηγούνται για θρεπτικούς λόγους 280
Κλινικές διαταραχές ρύθμισης του όγκου των υγρών: υπονατριαιμία και υπερνατριαιμία 281
Οίδημα: Περίσσεια υγρού στους ιστούς 282
Υγρά σε «δυνητικούς χώρους» του σώματος 286
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26
Το ουροποιητικό σύστημα: Λειτουργική ανατομία και παραγωγή των ούρων από τους νεφρούς 287
Πολλαπλές ομοιοστατικές λειτουργίες των νεφρών 287
Φυσιολογική ανατομία των νεφρών 288
Ούρηση 291
Η παραγωγή των ούρων πραγματοποιείται με σπειραματική διήθηση, σωληναριακή επαναρρόφηση και με σωληναριακή απέκκριση από τα ουροφόρα σωληνάρια 294
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27
Σπειραματική διήθηση, νεφρική αιμάτωση και η ρύθμισή τους 297
Σπειραματική διήθηση–Το πρώτο στάδιο παραγωγής ούρων 297
Παράγοντες που καθορίζουν τον ρυθμό της σπειραματικής διήθησης 298
Νεφρική αιμάτωση 301
Φυσιολογική ρύθμιση της σπειραματικής διήθησης και της νεφρικής αιμάτωσης 302
Αυτορρύθμιση της GFR και της νεφρικής αιμάτωσης 304
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28
Σωληναριακή επαναρρόφηση και έκκριση 309
Η σωληναριαή επαναρρόφηση είναι εκλεκτική και ποσοτικά πολύ μεγάλη 309
Η σωληναριακή επαναρρόφηση περιλαμβάνει παθητικούς και ενεργητικούς μηχανισμούς 309
Επαναρρόφηση και έκκριση στα διάφορα τμήματα του νεφρώνα 314
Ρύθμιση της σωληναριακής επαναρρόφησης 320
Χρησιμοποίηση μεθόδων κάθαρσης του πλάσματος για εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας 325
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29
Συγκέντρωση και αραίωση ούρων· Ρύθμιση και αραίωση της ωσμωτικότητας και της συγκέντρωσης νατρίου στο εξωκυττάριο υγρό 329
Ο νεφρός απεκκρίνει περίσσεια νερού με την παραγωγή αραιών ούρων 329
Ο νεφρός κατακρατεί νερό με απέκκριση συμπυκνωμένων ούρων 330
Ειδικά χαρακτηριστικά της αγκύλης Henle που προκαλούν παγίδευση διαλυμένων ουσιών στη μυελώδη μοίρα των νεφρών 332
Ρύθμιση της ωσμωτικότητας και της συγκέντρωσης νατρίου του εξωκυττάριου υγρού 338
Σύστημα ανατροφοδότησης ωσμοϋποδοχέων–ADH 338
Ρόλος της δίψας στη ρύθμιση της ωσμωτικότητας και της συγκέντρωσης νατρίου στο εξωκυττάριου υγρό 340
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30
Νεφρική ρύθμιση του καλίου, του ασβεστίου, του φωσφόρου και του μαγνησίου. Ολοκλήρωση των νεφρικών μηχανισμών ρύθμισης του όγκου του αίματος και του εξωκυττάριου υγρού 345
Ρύθμιση της απέκκρισης καλίου και η συγκέντρωση καλίου στο εξωκυττάριο υγρό 345
Ρύθμιση της νεφρικής έκκρισης ασβεστίου και της συγκέντρωσης των ιόντων ασβεστίου στο εξωκυττάριο υγρό 351
Ρύθμιση της νεφρικής απέκκρισης μαγνησίου και της συγκέντρωσής του στο εξωκυττάριο υγρό 353
Ολοκλήρωση των νεφρικών μηχανισμών. Ρύθμιση του εξωκυττάριου υγρού 353
Σημασία της πίεσης νατριούρησης και της διούρησης από πίεση στη διατήρηση της ισορροπίας νατρίου και υγρών στο σώμα 354
Κατανομή του εξωκυττάριου υγρού μεταξύ του διάμεσου χώρου και του αγγειακού συστήματος 356
Νευρικοί και ορμονικοί παράγοντες αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της ανατροφοδοτικής ρύθμισης νεφρών-υγρών σώματος 356
Ρύθμιση της νεφρικής απέκκρισης από το συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Τα αντανακλαστικά από τους αρτηριακούς τασεοϋποδοχείς και τους υποδοχείς χαμηλών πιέσεων 357
Ολοκληρωμένες αντιδράσεις στις μεταβολές της πρόσληψης νατρίου 359
Καταστάσεις που προκαλούν μεγάλη αύξηση του όγκου του αίματος και του εξωκυττάριου υγρού 359
Καταστάσεις που προκαλούν μεγάλη αύξηση του όγκου του εξωκυττάριου υγρού με φυσιολογικό όγκο αίματος 360
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31
Ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας 363
Η συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου ρυθμίζεται με μεγάλη ακρίβεια 363
Οξέα και βάσεις–Ορισμοί και σημασία 363
Άμυνα έναντι μεταβολών στη συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου: Ρυθμιστικά συστήματα, πνεύμονες και νεφροί 364
Η εξουδετέρωση των ιόντων υδρογόνου στα υγρά του σώματος 364
Το ρυθμιστικό σύστημα των διττανθρακικών 364
Ρυθμιστικό σύστημα φωσφορικών 366
Πρωτεΐνες: Σημαντικές ενδοκυττάριες ρυθμιστικές ουσίες 367
Ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας με την αναπνοή 367
Νεφρική ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας 369
Έκκριση ιόντων υδρογόνου και επαναρρόφηση διττανθρακικών ιόντων από τα νεφρικά σωληνάρια 369
Συνδυασμός περίσσειας ιόντων υδρογόνου με ρυθμιστικές ουσίες φωσφορικά και αμμωνία στο σωληνάριο–Μηχανισμός παραγωγής «νέων» διττανθρακικών ιόντων 371
Ποσοτικός προσδιορισμός της νεφρικής οξεοβασικής απέκκρισης 373
Η νεφρική ανάταξη οξέωσης–Αυξημένη απέκκριση ιόντων υδρογόνου και προσθήκη διττανθρακικών ιόντων στο εξωκυττάριο υγρό 374
Η νεφρική ανάταξη της αλκάλωσης–Ελαττωμένη σωληναριακή έκκριση ιόντων υδρογόνου και αυξημένη απέκκριση διττανθρακικών ιόντων 375
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32
Νεφροπάθειες και διουρητικά 381
Διουρητικά και μηχανισμός δράσης 381
Νεφρικές παθήσεις 384
Οξεία νεφρική βλάβη 384
Χρόνια νεφρική νόσος: Μη αναστρέψιμη ελάττωση του αριθμού των λειτουργικών νεφρώνων 385
ΜΕΡΟΣ VI
Κύτταρα του αίματος, ανοσία και πήξη του αίματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33
Ερυθροκύτταρα, αναιμία και πολυκυτταραιμία 397
Eρυθροκύτταρα (Ερυθρά αιμοσφαίρια) 397
Αναιμίες 403
Πολυκυτταραιμία 404
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34
Αντίσταση του σώματος στη λοίμωξη: I. Λευκοκύτταρα, κοκκιοκύτταρα, σύστημα μονοκυττάρων−μακροφάγων και φλεγμονή 407
Λευκοκύτταρα (Λευκά αιμοσφαίρια) 407
Ουδετερόφιλα και μακροφάγα αμύνονται εναντίον λοιμώξεων 408
Κυτταρικό σύστημα μονοκυττάρων–μακροφάγων (δικτυοενδοθηλιακό σύστημα) 410
Φλεγμονή: Ο ρόλος των ουδετερόφιλων και των μακροφάγων 411
Hωσινόφιλα 413
Bασεόφιλα 414
Λευκοπενία 414
Λευχαιμίες 414
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35
Αντίσταση του σώματος στη λοίμωξη: ΙΙ. Ανοσία και αλλεργία 417
Επίκτητη (Προσαρμοστική) ανοσία 417
Αλλεργία και υπερευαισθησία 426
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36
Ομάδες αίματος· Μεταγγίσεις·Μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων 429
Η αντιγονικότητα προκαλεί ανοσολογικές αντιδράσεις του αίματος 429
Ομάδες αίματος του συστήματος Ο-Α-Β 429
Ομάδες αίματος Rh (Rhesus) 430
Μεταμόσχευση ιστών και οργάνων 432
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37
Αιμόσταση και πήξη του αίματος 435
Οι διεργασίες της αιμόστασης 435
Μηχανισμός της πήξης του αίματος 436
Καταστάσεις που προκαλούν υπέρμετρη αιμορραγία στον άνθρωπο 441
Θρομβοεμβολικές καταστάσεις 442
Αντιπηκτικοί παράγοντες για κλινική χρήση 443
Δοκιμασίες πηκτικότητας του αίματος 443
ΜΕΡΟΣ VIΙ
Αναπνοή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38
Αερισμός των πνευμόνων 447
Μηχανική του αερισμού των πνευμόνων 447
Όγκοι και χωρητικότητες των πνευμόνων 450
Αερισμός των κυψελίδων 452
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39
Πνευμονική κυκλοφορία, πνευμονικό οίδημα, πλευριτικό υγρό 457
Φυσιολογική ανατομία του κυκλοφορικού συστήματος των πνευμόνων 457
Πιέσεις της πνευμονικής κυκλοφορίας 457
Ο όγκος του αίματος που περιέχουν οι πνεύμονες 458
Η αιμάτωση των πνευμόνων και η κατανομή της 458
Η επίδραση των κλίσεων της πνευμονικής υδροστατικής πίεσης στην τοπική αιμάτωση των πνευμόνων 459
Η δυναμική των τριχοειδών των πνευμόνων 460
Πλευριτική συλλογή υγρού 462
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40
Φυσικές αρχές της ανταλλαγής των αερίων. Η διάχυση του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα διά της αναπνευστικής μεμβράνης 465
Σύνθεση του κυψελιδικού αέρα και του ατμοσφαιρικού αέρα είναι διαφορετική 467
Η διάχυση αερίων διαμέσου της αναπνευστικής μεμβράνης 468
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41
Η μεταφορά του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα και στα υγρά του σώματος 475
Η μεταφορά του οξυγόνου από τους πνεύμονες στους ιστούς του σώματος 475
Mεταφορά διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα 481
Αναπνευστικό πηλίκο ανταλλαγής 483
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42
Ρύθμιση της αναπνοής 485
Αναπνευστικό κέντρο 485
Χημική ρύθμιση της αναπνοής 486
Το σύστημα των περιφερικών χημειοϋποδοχέων ως ρυθμιστής της αναπνευστικής δραστηριότητας–Ο ρόλος του οξυγόνου στη ρύθμιση της αναπνοής 488
Η ρύθμιση της αναπνοής κατά τη μυϊκή δραστηριότητα 490
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43
Aναπνευστική ανεπάρκεια–Παθοφυσιολογία, διάγνωση, οξυγονοθεραπεία 495
Χρήσιμες μέθοδοι για τη μελέτη των αναπνευστικών παθήσεων 495
Παθοφυσιολογία χαρακτηριστικά ειδικών πνευμονικών παθήσεων 497
Υποξία και οξυγονοθεραπεία 500
Υπερκαπνία–Περίσσεια διοξειδίου του άνθρακα στα υγρά του σώματος 501
Τεχνητή αναπνοή 501
ΜΕΡΟΣ VIIΙ
Φυσιολογία της αεροπορίας, του διαστήματος και των καταδύσεων σε μεγάλο βάθος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44
Φυσιολογία της αεροπορίας, του μεγάλου υψομέτρου και του διαστήματος 505
Επιδράσεις της χαμηλής πίεσης οξυγόνου στο σώμα 505
Επιδράσεις των δυνάμεων επιτάχυνσης στο σώμα κατά τις αεροπορικές και διαστημικές πτήσεις 509
«Τεχνητό κλίμα» σε αεροστεγές διαστημόπλοιο 510
Έλλειψη βαρύτητας στο διάστημα 511
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45
Φυσιολογία των καταδύσεων σε μεγάλο βάθος και άλλων υπερβαρικών συνθηκών 513
Επίδραση της υψηλής μερικής πίεσης των αερίων στο σώμα 513
Κατ