Ο δρόμος
για το μέλλον της ανθρωπότητας
La Voie : Pour l' avenir de l' humanite (τίτλος πρωτοτύπου)
Επιστημονική επιμέλεια: Παραδέλλης, Θεόδωρος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5118-14-3
Ελληνική, Νέα
€ 21.20 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 368 σελ.
Γαλλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Σύντομη περιγραφή
Ο Εντγκάρ Μορέν θέτει τις βάσεις για ένα «Δρόμο» σωτηρίας, που θα μπορούσε να σχεδιαστεί με τη σύγκλιση μυριάδων μεταρρυθμιστικών δρόμων και να μας οδηγήσει σε μια μεταμόρφωση ακόμα πιο εντυπωσιακή από αυτή που πραγματοποίησαν οι ιστορικές κοινωνίες με αφετηρία τις αρχαϊκές θηρο-τροφοσυλλεκτικές κοινωνίες.