Ιδιωτική αυτονομία και προστασία του καταναλωτή - Μια συμβολή στη συμπεριφορική οικονομική ανάλυση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-420-606-3
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 50.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
524 σελ.
Add: 2017-01-16 11:40:56 - Upd: 2022-03-14 10:46:17