Ε.Λ.Π. Εργασίες τέλους χρήσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5132-79-8
Astbooks, Αθήνα, 1/2017
Ελληνική, Νέα
€ 55.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
656 σελ.