Για μια καλύτερη Φυσική αγωγή
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-602-127-5
Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 11/2016
Ελληνική, Νέα
€ 38.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 1,310 γρ, 420 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό εξετάζει την αποτελεσματική διδασκαλία, τους στόχους, τις κατευθύνσεις και τη
μελλοντική εξέλιξη του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Απευθύνεται στους καθηγητές και καθηγήτριες
φυσικής αγωγής που ονειρεύονται μια καλύτερη Φυσική Αγωγή, που ενθουσιάζονται με το μάθημα,
που προσπαθούν και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους κάθε μέρα ανεξάρτητα από τις καλές ή τις κακές
συνθήκες υποδομής και οργάνωσης στα σχολεία τους.
Τα θέματα που διαπραγματεύονται στο βιβλίο είναι η φιλοσοφία και οι σκοποί της Φυσικής Αγωγής,
οι τρόποι παρακίνησης των μαθητών, οι αμοιβές και οι ποινές, η πειθαρχία, η ανάπτυξη θετικού κλίματος
στην τάξη, θέματα ισότητας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα στιλ διδασκαλίας.
Επίσης αναπτύσσονται: θέματα στάσεων προς τη Φυσική Αγωγή, οργάνωσης του μαθήματος μέσω
ενός προγράμματος στόχων, καθώς και η χρήση ψυχολογικών τεχνικών, όπως η αυτοπεποίθηση, η νοερή
εξάσκηση, η αυτοσυγκέντρωση, ο έλεγχος του στρες και οι δεξιότητες ζωής, για πιο αποτελεσματική
μάθηση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, αλλά και σε όλα τα άλλα μαθήματα. Τα θέματα αυτά είναι
χρήσιμα για όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα άσκησης και υγείας, στη σχέση της Φυσικής Αγωγής με υγιεινές
και ανθυγιεινές συμπεριφορές, στο ρόλο της οικογένειας στην υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών των
παιδιών, όπως επίσης και στην ανάπτυξη μαθημάτων αγωγής υγείας. Αναπτύσσονται ιδιαίτερα παρα-
δείγματα παρεμβάσεων στα σχολεία για τη διακοπή του καπνίσματος, για τον έλεγχο της επιθετικής
συμπεριφοράς, για τον έλεγχο του στρες, καθώς και για την υγιεινή διατροφή. Στα τελευταία κεφάλαια
αναπτύσσονται θέματα, εξετάζεται η μεθοδολογία της έρευνας στη Φυσική Αγωγή και τέλος δίνεται το
στίγμα για το μέλλον του μαθήματος.
Όλα τα θέματα προσεγγίζονται μέσα από σύγχρονες θεωρίες της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής,
της μεθοδικής διδακτικής, και μέσα από πλήθος παραδειγμάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
οι εκπαιδευτικοί καθημερινά στα σχολεία τους. Για τους συγγραφείς του βιβλίου αυτού η Φυσική Αγωγή
πρέπει να είναι και ευχάριστη και διδακτική ταυτόχρονα, μεταδίδοντας στους μαθητές μια θετική φιλο-
σοφία για τη ζωή γενικότερα.