Το ΔΣ της Ανώνυμης Έταιρίας και κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-496-5
Ελληνική, Νέα
€ 50.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
456 σελ.