Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών
Προσωπικές & Κεφαλαιουχικές Εταιρίες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-620-4
Ελληνική, Νέα
€ 65.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
864 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα