ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5059-33-0
Διάδραση, Αθήνα, 2015
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 20.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 475 γρ, 216 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Η παρούσα έκδοση, είναι ένα εγχειρίδιο που έχει στόχο του να εισάγει τους φοιτητές σε ποικίλους τρόπους μέσω των οποίων οι Νέες Τεχνολογίες συνδράμουν...
Περιγραφή

Η παρούσα έκδοση, είναι ένα εγχειρίδιο που έχει στόχο του να εισάγει τους φοιτητές σε ποικίλους τρόπους μέσω των οποίων οι Νέες Τεχνολογίες συνδράμουν στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και γενικά να τους ÇοπλίσειÈ με βασικές δεξιότητες προκειμένου να ανταποκριθούν στις διαστάσεις της ψηφιακής εποχής στην εκπαίδευση.

Σκοπός του βιβλίου είναι η διερεύνηση της εφαρμογής ενός εικονικού εκπαιδευτικού μουσείου σε Ακαδημαϊκό επίπεδο με προοπτική την ανάπτυξη δεξιοτήτων κατασκευής ενός προτεινόμενο μοντέλου μέσω απλού λογισμικού. Επίσης η ανάδειξη του ρόλου των σύγχρονων ψηφιακών μουσειακών περιβαλλόντων σε συνδυασμό με την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η παρούσα έκδοση, είναι ένα εγχειρίδιο που έχει στόχο του να εισάγει τους φοιτητές σε ποικίλους τρόπους μέσω των οποίων οι Νέες Τεχνολογίες συνδράμουν στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και γενικά να τους ÇοπλίσειÈ με βασικές δεξιότητες προκειμένου να ανταποκριθούν στις διαστάσεις της ψηφιακής εποχής στην εκπαίδευση.

Σκοπός του βιβλίου είναι η διερεύνηση της εφαρμογής ενός εικονικού εκπαιδευτικού μουσείου σε Ακαδημαϊκό επίπεδο με προοπτική την ανάπτυξη δεξιοτήτων κατασκευής ενός προτεινόμενο μοντέλου μέσω απλού λογισμικού. Επίσης η ανάδειξη του ρόλου των σύγχρονων ψηφιακών μουσειακών περιβαλλόντων σε συνδυασμό με την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Add: 2016-11-15 11:30:25 - Upd: 2021-11-30 16:57:23