Περιβαλλοντική δημοσιογραφία & επικοινωνία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5063-12-2
Ζυγός, Θεσσαλονίκη, 5/2016
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 31.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 472 σελ.
Περιγραφή

Συνδυάζει το περιβάλλον σε ένα ενιαίο επιστημονικό έργο με τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία.Περιέχει 18 κείμενα ερευνητών,πανεπιστημιακών και ειδικών επιστημόνων τα οποία πραγματεύονται θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, βιοποικιλότητα,περιβαλλοντική αλλαγή,σχεσεις περιβάλλοντος με τον πολιτισμό και την οικονομία και θέματα Ευρωπαικής πολιτικής για το περιβάλλον. 


Add: 2016-11-09 06:38:14 - Upd: 2022-09-09 10:22:45