Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Βιομηχανική - Πενυματική
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-314-6
Ελληνική, Νέα
€ 70.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 712 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να εισαγάγει τον φοιτητή και κάθε αναγνώστη του στην έννοια, τη σημασία, την κοινωνική λειτουργία και τη ρύθμιση δημιουργημά- των της ανθρώπινης διανόησης.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να εισαγάγει τον φοιτητή και κάθε αναγνώστη του
στην έννοια, τη σημασία, την κοινωνική λειτουργία και τη ρύθμιση δημιουργημά-
των της ανθρώπινης διανόησης από τα οποία, άλλα προορίζονται να στηρίξουν
κυρίως την επιχειρηματικότητα όπως τα «σήματα», ως σημεία διάκρισης της προ-
έλευσης προϊόντων ή υπηρεσιών από συγκεκριμένο φορέα, και οι «ευρεσιτε-
χνίες», ως λύσεις τεχνικών προβλημάτων μη εισέτι γνωστές και άλλα, όπως τα
έργα του λόγου, της τέχνης και της επιστήμης που προορίζονται να συνεισφέ-
ρουν στον πολιτιστικό χώρο ενός λαού και ευρύτερα της κοινωνίας. Δημιουργή-
ματα και έργα ο νομοθέτης τα θεωρεί αντικείμενα ιδιοκτησίας, κυριότητας που το
δίκαιο απονέμει στους δημιουργούς τους.