Το ανατολικό ζήτημα (Τόμος Α')
Από τις αρχές του έως τη συνθήκη των Σεβρών
La question d' Orient depuis ses origines jusqu' a la paix de Sèvres 1920 (τίτλος πρωτοτύπου)
Μετάφραση: Σταματιάδη, Λίνα
Επιμέλεια σειράς: Πυλαρινός, Θεοδόσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5111-53-3
Κάτοπτρο, Αθήνα, 2016
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γαλλικά
€ 17.99 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, EPUB
528 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

(. . .) Ο συγγραφέας μελετά τα ιστορικά φαινόμενα μεμονωμένα, αναλύοντας τους εσωτερικούς τους παράγοντες, τα πρόσωπα και τις συνθήκες που κινούν το γίγνεσθαι της κάθε περιπτώσεως. Αφού εξαντλήσει αυτή την παράμετρό τους, τα εντάσσει στο ευρύτερο σκηνικό της περιόδου, στην οποία αναφέρονται. Εκεί συνθέτει τη συνολική εικόνα, προσεγγίζοντας ή συσχετίζοντας αθέατες πτυχές, σε συνδυασμό πάντα με τις σημαντικές πληροφορίες που παραθέτει σε κάθε κεφάλαιο. Μελετά το συγκρουσιακό πρότυπο, που καθορίζει πάντα τις σχέσεις των εκάστοτε Μεγάλων Δυνάμεων σε διάφορες ιστορικές περιόδους και τη δυναμική, που αναπτύσσεται στις διεθνείς σχέσεις, αναζητά την αλήθεια πίσω από τη φαινομενική εικόνα των εξελίξεων. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ G. MONOD
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΑΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 18ο ΑΙΩΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΙ (1815-1878)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΜΑΧΜΟΥΤ ΚΑΙ ΜΕΧΜΕΤ - ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Ο ΚΡΙΜΑΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ - ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (1877-1878)
ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΕΣ