Δεσμοί αίματος και εξ αγχιστείας συγγένειες στο Αιγαίο, 14ος-20ός αιώνας.
Τα γενεαλογικά δέντρα από το αρχείο της Καθολικής Επισκοπής της Σαντορίνης.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-86602-4-3
Είδος έκδοσης: Ειδική έκδοση
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 35.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
550 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αφορά την έκδοση 176 γενεαλογικών δέντρων που από κεινται στην Καθολική Επισκοπή της Σαντορίνης. Δημιουργήθηκαν τον 19ο αιώνα από ιερείς της Καθολική Επισκοπής του νησιού με σκοπό τη διαχείριση των "ιερών υποχρεώσεων", δηλαδή των λεγάτων, που άφηναν οι ευσεβείς πιστοί του νησιού στους απογόνους τους. Πρωτότυπα και αντίγραφα ή προσχέδια, φέρουν σφραγίδες, υπογραφές και οικόσημα των πιο γνωστών οικογενειών που έζησαν στο νησί και εν γένει στο Αιγαίο. Στο περιθώριό τους σώζονται διαθήκες που πλαισιώνουν ονόματα που απαντούν στα δέντρα.

Το βιβλίο συνοδεύεται από περιλήψεις στην ιταλική και αγγλική γλώσσα, ευρετήρια, έγχρωμα πανομοιότυπα όλων των εγγράφων και ειδικό φωτογραφικό ένθετο αφιερωμένο στην οικογένεια Σπάρταλη. Ένα δεύτερο φωτογραφικό ένθετο προβάλλει τη Σαντορίνη, όπως την είδαν οι ευρωπαίοι περιηγητές από τον 15ο έως τον 18ο αιώνα. Επίσης, η έκδοση συνοδεύεται από έναν ψηφιακό δίσκο, στον οποίο περιέχεται ένα αρχείο 990 σελίδων με τις μεταγραφές των γενεαλογικών δέντρων, καθώς επίσης ένα ακόμα αρχείο με τα πανομοιότυπα των ίδιων των εγγράφων. ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να τα προβάλλει στην οθόνη του ψηφιακού του μέσου. 


Add: 2016-09-21 17:11:55 - Upd: 2020-10-23 13:46:26