Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας
Ο νέος ΚΠολΔ σε πίνακες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-587-0
Ελληνική, Νέα
€ 65.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
640 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα