39+1
Χρονογραφήματα, δοκίμια, κριτικές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-90477-7-7
Ιδιωτική Έκδοση, Πάτρα, 12/2004
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
Add: 2016-07-26 12:15:37 - Upd: 2020-08-31 07:59:15