Σχέδιο-Χρώμα. Ψυχοδυναμική Ανθρωπίνου Σώματος και Σημειολογία Μορφών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-508-150-8
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 37.10 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
28 x 20 εκ, 695 γρ, 256 σελ.
Περιγραφή

Η μυστική επικοινωνία με το σχέδιο και το χρώμα είναι από τα σπουδαιότερα στοιχεία της πνευματικής μας ζωής. Προσφέρει καλλιτεχνικές μορφές που γίνονται αντιληπτές μέσω των αισθήσεων και της φαντασίας, δημιουργούν ισχυρές καταστάσεις και συμβολισμούς και σχηματίζουν μια μοναδική γλώσσα που δεν πετυχαίνεται με το λόγο.

Στο σύγγραμμα αυτό, η Άννα Μπενάκη, μέσα από τις εικαστικές της επιλογές και τις θεωρητικές της αναλύσεις στην ψυχοδυναμική του ανθρωπίνου σώματος, προσπαθεί να προσεγγίσει σημαντικές πτυχές της Τέχνης με συνθέσεις που μας μιλούν ζωντανά, μας υποβάλλουν, μας διεγείρουν τον ψυχισμό και τη φαντασία.

Η σημειολογία των μορφών και η αποκωδικοποίηση συμβόλων, μέσα από την επιστημονικά τεκμηριωμένη ερευνητική πρόταση του Γιώργου Τσιούρη, αποκαλύπτει τους τρόπους παραγωγής, λειτουργίας και προσλήψεως των διαφόρων σημειακών συστημάτων που επιτρέπουν την επικοινωνία ανάμεσα σε άτομα ή και σε ομάδες ατόμων. 

Σκοπός του συγγράμματος είναι να φωτίσει την κρίση του αναγνώστη όχι με συναρπαστικές περιγραφές, αλλά με ουσιαστικές παρατηρήσεις πάνω στις πιθανές προθέσεις του καλλιτέχνη τη στιγμή της δημιουργίας.

Επιχειρείται η ανάδυση αυτής της ειλικρινούς μελέτης του έργου τέχνης μέσα από μια δημιουργικά πρωτοποριακή προσέγγιση που εδράζεται στη σημειολογία των μορφών και την ψυχοδυναμική του ανθρωπίνου σώματος στο εικαστικό γίγνεσθαι.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Πρώτο Μέρος: ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  1. Η ουσιαστική ζωή του έργου τέχνης
  2. Δημιουργική παρατήρηση - Μορφοπλαστική πορεία

ΙΙΙ. Το Σχέδιο και το Χρώμα φανερώνουν ψυχοδυναμικές καταστάσεις του ανθρώπινου σώματος

IV. Το Σώμα στη βυζαντινή αγιογραφία

V. Φόρμα - Χώρος – Κίνηση

VI. Η επίδραση του χρώματος στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση

Δεύτερο Μέρος: ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΩΝ

Ι. Σημειολογία Μορφών

ΙΙ. Το Σημείο

ΙΙΙ. Αρχέγονα Σύμβολα

IV. Το Σχέδιο στη Γέννηση της Γραφής

V. Ιστορικές Αναφορές

VI. Η Γλώσσα της Εικόνας

VII. Το Σχέδιο των Εικονογραμμένων Ιδεογραμμάτων

Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο:

http://www.iwn.gr/product.asp?catid=17574