Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων
Πρόσληψη και υπηρεσιακή εξέλιξη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-517-7
Ελληνική, Νέα
€ 25.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
280 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα