Το κράτος και ο ιστορικός του ρόλος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9696-05-0
Αργοναύτης, Αθήνα, 2014
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 6.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 96 σελ.
Περιγραφή

Οι έρευνες που διεξήγα σε μια προσπάθεια να εξοικειωθώ με τους θεσμούς της

βάρβαρης περιόδου αλλά και των ελεύθερων πόλεων του Μεσαίωνα, με οδήγη-

σαν σε περαιτέρω ενδιαφέρουσες έρευνες για τον ρόλο που έπαιξε το κράτος στη

διάρκεια αυτών των τριών αιώνων, από την εποχή της τελευταίας του εγκαθίδρυ-

σης στην Ευρώπη. Επιπροσθέτως, η μελέτη των θεσμών αλληλοβοήθειας στις δι-

άφορες περιόδους του πολιτισμού με ώθησε να ερευνήσω τον τρόπο με τον οποίο

προέκυψε η ανάπτυξη των ιδεών και της ηθικής στην ανθρώπινη κοινωνία.

Πιότρ Αλεξέγιεβιτς Κροπότκιν,

«Απομνημονεύματα»


Add: 2016-04-14 10:28:41 - Upd: 2021-03-17 18:23:59