Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό
Νέες θεωρητικές προσεγγίσεις και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-586-086-8
Κριτική, Αθήνα, 3/2016
Ελληνική, Νέα
€ 34.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 528 σελ.
Περιγραφή

Τις τελευταίες δεκαετίες βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη μια έντονη συζήτηση σχετικά με το περιεχόμενο και τους τρόπους μέτρησης της οικονομικής ευημερίας, αλλά και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Η καταλληλότητα του ΑΕΠ ως δείκτη μέτρησης μιας τέτοιας ευημερίας τίθεται διαρκώς υπό αμφισβήτηση, ενώ η αναζήτηση εναλλακτικών δεικτών βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη ενός εντυπωσιακά μεγάλου αριθμού φορέων. Παράλληλα, αναγνωρίζεται η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού στην οικονομική ανάπτυξη, ειδικότερα στις πιο αναπτυγμένες περιφέρειες μιας χώρας. Η συμβολή του μάλιστα είναι μεγαλύτερη από εκείνη του φυσικού κεφαλαίου, καθώς αυξάνει την παραγωγικότητα στην εργασία, γίνεται φορέας αξιοποίησης της τεχνολογίας και της καινοτομίας, και παράγει υψηλές εξωτερικές οικονομίες που μοιράζονται στην ευρύτερη οικονομία και στο κοινωνικό σύνολο.

Το παρόν βιβλίο συμβάλλει σε αυτή τη συζήτηση σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χώρα μας, συνθέτοντας τα επιστημονικά πεδία της χωρικής ανάπτυξης και του ανθρώπινου δυναμικού. Με αυτή την έννοια, απευθύνεται σε μελετητές και φοιτητές της περιφερειακής ανάπτυξης και των χωρικών ανισοτήτων, σε στελέχη φορέων της διοίκησης, της αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα που συνδέονται με διαδικασίες λήψης αποφάσεων και αναπτυξιακού σχεδιασμού, αλλά και σε αναγνώστες με γενικότερο ενδιαφέρον για κριτική προσέγγιση του περιεχομένου και του προσανατολισμού της ανάπτυξης.

 

Στον τόμο περιλαμβάνονται κείμενα των: Αντώνη Ροβόλη, Αναστασίας Πανώρη, Παναγιώτη Πανταζή, Γιώργου Μελισσουργού, Σοφίας Σκορδίλη, Κωνσταντίνας Τσακοπούλου, Γιάννη Ψυχάρη, Κωστή Χατζημιχάλη, Βασίλη Τσέλιου, Αντιγόνης Λυμπεράκη, Δημήτρη Καλλιώρα,

Παναγιώτη Αρτελάρη, Ελένης Ανδρικοπούλου, Diane Perrons, Ray Hudson, Γεωργίας Γεμενετζή,

Νάντιας Γυάρου, Χριστίνας Κακδέρη, Ελισάβετ Θωίδου, Ηλία Θάνη, Mick Dunford