Περί Κώδικος των Νόμων περι τελών Χαρτοσήμου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-80398-8-9
Astbooks, 9/2013
Ελληνική, Νέα
€ 50.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
496 σελ.